Koude Oorlog, krantenoorlog (1957)

Stel je voor: aan de ene kant de nogal gereserveerde, steile hoofdredacteur Joop Lücker van de Volkskrant en aan de andere de joviale straatvechter Louis Frequin van De Gelderlander. Ze vlogen elkaar voor het front van de lezers ongeremd in de haren.

Aanleiding was een reeks artikelen die Louis Frequin in augustus 1957, in het midden van de Koude Ooorlog,  schreef over de toestand in het communistische Tsjechoslowakije. Hij was vooral nieuwsgierig naar de houding van de katholieken daar, en speciaal naar een priester die zelfs minister in de communistische regering was geworden.

Twee maanden later pakte een medewerker van de Volkskrant uit met een serie, waarin hij de reeks artikelen in De Gelderlander zo ongeveer schetste als lippendienst aan het onchristelijke regime in Praag. Het was de aftrap van een hooglopende ruzie tussen de hoofdredacteuren van twee katholieke kranten, die voor de publieke tribune een  bitter gevecht leverden.

Riooljournalistiek in de Volkskrant. Cartoon in  De Gelderlander, 9 november 1957.

Hieronder het commentaar dat Louis Frequin schreef, toen duidelijk was dat zijn collega Joop Lücker van de Volkskrant zijn weerwoord niet wilde afdrukken.

Ons antwoord aan De Volkskrant

Zoals we hebben meegedeeld, heeft De Volkskrant zaterdag j.l. een uitvoerig artikel gepubliceerd, waarin de reportages die gedurende de maand augustus in De Gelderlander Pers over Tsjechoslowakije verschenen zijn, op felle manier worden aangevallen. De wijze waarop De Volkskrant ons meer dan twee maanden nadat de reeks in De Gelderlander Pers verschenen was, heeft gemeend te moeten attaqueren – op basis van een reeks leugens, vervalsingen van onze tekst, laster en verdachtmakingen – heeft ons genoodzaakt dit Amsterdamse blad te verzoeken ons in de gelegenheid te stellen, vandaag en op dezelfde plaats als waarop wij werden aangevallen, een verweer van onze kant in De Volkskrant op te nemen.

Lenka Reinerová, de ‘schaduw’ van Frequin in Tsjechoslowakije. In de Volkskrant werd beweerd dat hij zich door deze dame had laten inpakken.

Het gaat om onze eer en goede naam als katholiek dagblad, dat in De Volkskrant beschuldigd wordt van niet minder dan bewuste misleiding, van vergiftigen van de publieke katholieke opinie, van uitermate grote welwillendheid jegens het communistisch regiem etc.

Het leek ons juist, dat De Volkskrant zelf ons verweer publiceerde, omdat de lezer van De Volkskrant geen controleerbaar materiaal ter beschikking stond tegenover de verschrikkelijke beschuldigingen jegens ons en voorts om de hoofdredactie van dit Amsterdamse blad in de gelegenheid te stellen althans en indirect nog iets te herstellen van wat zij ons op zo’n trieste en infame wijze heeft aangedaan.

Joop Lücker

Hoewel de hoofdredacteur van De Volkskrant ons het recht van antwoord op de beschuldigingen in zijn krant in principe had toegezegd, berichtte hij ons gisteravond, dat hij deze toezegging niet wenste te honoreren, althans niet t.a.v. het stuk, dat wij aan De Volkskrant zonden, gezien de lengte en de toon ervan. De hoofdredacteur van De Volkskrant zegt ons overigens toe, dat de kwestie van de vervalste citaten en verdraaiingen van onze tekst ‘zorgvuldig zal worden gecontroleerd’, alsof hij daar in zijn verantwoordelijkheid als bespeler der publieke opinie vóór de publicatie in De Volkskrant niet op had moeten letten, terwijl hij daar in de afgelopen dagen bovendien nog voldoende tijd voor heeft gehad.

Nu De Volkskrant het door ons gezonden verweer geweigerd heeft, zien wij ons genoodzaakt – mede in verband met het feit, dat zovele lezers van De Gelderlander Pers gevraagd hebben waar onze reactie op de Volkskrant-laster bleef – het stuk, dat wij aan De Volkskrant zonden, thans zèlf te publiceren. Men vindt het op pag. 5 van dit nummer.

Het behoeft wel geen betoog, dat wij ons met zeer grote tegenzin verweren, maar het kan onmogelijk op onze weg liggen zoveel laster zonder meer over ons heen te laten gaan.

Op pagina 5 van De Gelderlander van die dag (9 november 1957) stond het weerwoord van Frequin, over een volledige bladzijde, onder de kop: Zó lastert de Volkskrant.

 

Geef een reactie