Liever de lucht in dan naar De Telegraaf

Eind 1971 deed het Telegraafconcern, samen met enkele andere onbekend gebleven uitgevers, een poging het moederconcern AUDET van De Gelderlander over te nemen. Het zou vaart hebben gegeven aan een herschikking in de krantenwereld, die na het afketsen van deze poging pas dertig jaar later gestalte kreeg.

Louis Frequin was één van de aanvoerders van het verzet tegen deze ´overval´. Hij trok alle registers open om te voorkomen dat het Telegraafbod zou slagen. Hij aarzelde niet aandeelhouders die met De Telegraaf in zee wilden, als collaborateurs aan te duiden. Toen het onvriendelijke bod was afgewezen, schreef hij onderstaand euforisch commentaar.

De Gelderlander na de beslissende aandeelhoudersvergadering. Op de foto Frequin (links) in gesprek met AUDET-commissaris W. van der Grinten.

Morele zege in solidariteit

Met de overweldigende meerderheid van 523.258 tegen 19.489 stemmen bij 586 onthoudingen hebben directie en commissarissen van de NV AUDET, waartoe ook deze krant behoort, gezegevierd in de afweerslag tegen een overval, die van de zijde van De Telegraaf en enkele andere, gemaskerde dagbladondernemingen tegen de NV AUDET en haar dagbladen en tijdschriften was ondernomen.

Wij zeggen beslist te weinig, wanneer wij hier stellen dat het alleen de directie en commissarissen zijn die deze infame aanslag op ons concern en haar dag bladen met hun eigen identiteit hebben gewonnen. Want het is de héle arbeidsgemeenschap van de bij de AUDET aangesloten werkmaatschappijen, samen met een geweldig aantal goedwillende aandeelhouders geweest, die de eigen identiteit en de onafhankelijkheid van de dagbladen en tijdschriften als geestelijke produkten, hoger hebben geschat en gesteld dan geldelijk gewin via het aanbod van De Telegraaf, haar satellieten en gemaskerde leden van het consortium. Dit is vóór alles een morele overwinning. Maar het is even uniek als geweldig, dat zich hier een solidariteit op niveau manifesteerde tussen directie, bestuur, aandeelhouderseigenaars én werknemers – van hoofdredacteuren tot de hooggeachte ambachtslieden – ter wille van het geestelijk goed, dat dagblad heet.

Meer willen we er vandaag niet van zeggen. En onze dank geldt ook de vele trouwe abonnees, die ons lieten weten achter ons te staan, en wier trouw wij in dienstbaarheid en onafhankelijkheid zullen blijven honoreren.

In de annalen van de geschiedenis van onze krant staat de dag van gisteren als een monument van solidariteit tussen kapitaal en arbeid ter wille van een onafhankelijke pers.

De door Frequin bezongen solidariteit tussen kapitaal en arbeid was per saldo betrekkelijk. AUDET deed datzelfde jaar – met bijval van Frequin – zelf verwoede pogingen het Limburgs Dagblad in te lijven maar legde het af tegen … De Telegraaf. De AUDET-groep werd later overgenomen door VNU, en de kranten verhuisden vervolgens naar Wegener en Mecom om (vooralsnog) in handen van de Persgroep te eindigen.

Frequin ging in zijn verzet tegen de Telegraaf-overval zo ver dat hij de ondernemingsraad van De Gelderlander verzekerde liever eigenhandig de drukpersen in brand te zullen steken dan ze in handen van De Telegraaf te zien komen. Aldus herinnerde zich Huub van Heiningen in mei 2015.

 

 

 

Geef een reactie